završni specijalistički
Utjecaj udjela laktoze u mlijeku na karakteristike jogurta tijekom čuvanja

Ivana Majić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet