završni specijalistički
Razvoj i validacija HPLC metode za određivanje nitrata u povrću i dječjoj hrani

Danijela Rupić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet