disertacija
Modulacija oksidativnog stresa plijesni Aspergillus flavus nanočesticama fulerena

Tihomir Kovač (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet