završni rad
Utjecaj ultrazvuka visokih snaga na fizikalno-kemijska i senzorska svojstva vina

Ana Marušić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina