završni rad
Enantioselektivna hidroliza (R, S)-1-feniletil- acetata u prirodnim eutektičkim otapalima primjenom lipaze kao biokatalizatora

Marina Štokić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije