diplomski rad
Razvoj i validacija HS-SPME/GC-MS metode za određivanje akroleina u kiselom tijestu

Tea Böhm (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji