diplomski rad
Utjecaj učestalosti i vremena obroka na prehrambeni status učenika prvog razreda srednje škole u gradu Zagrebu

Sara Sila (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za znanost o prehrani