završni rad
Primjena kolinijevog eutektičnog otapala u lipazom kataliziranoj sintezi butil-acetata

Martina Vukšić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije