diplomski rad
Rekombinogenost palidromskih sekvencija u genomu odabranih mutanata kvasaca Saccharomyces cerevisiae

Ana Lončar (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama