diplomski rad
Optimiranje procesa nitrifikacije i denitrifikacije u SBR reaktoru

Ivana Horvat (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda