diplomski rad
Parametri kvalitete medljikovca, cvjetnog livadnog i šumskog meda te različitih vrsta uniflornog meda

Bruno Čalopek (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji