diplomski rad
Utjecaj polifenola iz vina i taloga koji nastaje tijekom pretakanja vina na sastav lipoproteina u CBA miša

Marija Petras (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane