diplomski rad
Hidrotermalna i biokatalitička konverzija lignoceluloznih obnovljivih sirovina

Ivan Vitez (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo