diplomski rad
Bioinformatička analiza alkan 1-monooksigenaza otkrivenih u metagenomu sedimenta sjevernog Jadrana

Domagoj Kolesarić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Kabinet za bioinformatiku