diplomski rad
Utjecaj dodatka hidrolizata proteina na rast stanične linije Channel Catfish Ovary (CCO) u mediju bez seruma

Martina Andlar (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije