diplomski rad
Utjecaj suplementarnih vazodilatacijskih stimulansa na oksidacijski antioksidacijski status u Swiss albino miša

Marta Vuković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane