diplomski rad
Istraživanje genotoksičnog, antioksidativnog i prooksidativnog učinka kvercetina na ljudskim stanicama karcinoma grkljana (HEp2)

Maja Ivelić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama