diplomski rad
Utjecaj koncentracije otopljenog kisika na kakvoću piva tijekom skladištenja

Dino Tepalović (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada