diplomski rad
Određivanje flavonoida u cvjetnom medu te medu bagrema primjenom HPLC tehnike

Nataša Šoštarić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji