disertacija
Multipla skleroza i uloga genotipa apolipoproteina E

Mirjana Šimić (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet