završni rad
Usporedba kvalitativne i kvantitativne obrade podataka prikupljenih anketiranjem

Jasmina Markešić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za procesno inženjerstvo
Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju