Kralj, Tihana: Utjecaj agroekoloških uvjeta uzgoja na biološki aktivne spojeve lista i korijena batata (Ipomoea batatas L.)

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja