Križanac, Andrea: HPLC određivanje sfingozina i sfinganina u serumu kao potencijalnih biomarkera metaboličkog sindroma

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja