Milošić, Lukša: Utjecaj temperature i debljine sloja na kinetiku sušenja šampinjona (Agaricus bisporus) u sušari sa infracrvenim zračenjem

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja