diplomski rad
Utjecaj odnosa cijene i energetske gustoće hrane na kvalitetu prehrane

Margareta Bolarić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za znanost o prehrani