završni rad
Utjecaj koncentracije octene kiseline na fizikalno-kemijske i organoleptičke karakteristike marinirane ribe

Daniela Lončar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe