završni rad
Primjena spregnutih kromatografskih tehnika (LC-GC i LC-MS) u određivanju γ-orizanola

Marina Pavić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za organsku kemiju