završni rad
Utjecaj prehrane na razinu serumskog albumina kod pacijenata sa traumom mozga

Ivona Kuraja (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane