završni rad
Poliklorirani bifenili i oksidacijski stres

Nina Babin (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za toksikologiju