završni rad
Praćenje kakvoće prehrane pretilih osoba pomoću mediteranskog indeksa kakvoće prehrane

Marinela Nutrizio (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane