diplomski rad
Određivanje rezidua kinolona u uzorcima mišića i jaja ELISA metodom

Katarina Jančec (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije