diplomski rad
Utjecaj gnojidbe sa dušikom na udio glukozinolata u brokuli

Anita Palić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije