diplomski rad
Spektrofotometrijsko i kemometričko određivanje prehrambenih bojila Sunset Yellow FCF, Ponceau 4R i Brilliant Black BN u binarnim smjesama

Danijela Mak (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu