diplomski rad
Određivanje parametara kakvoće tradicionalnih mliječnih proizvoda

Marina Marković (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica