diplomski rad
Utjecaj gnojidbe sa sumporom na udio glukozinolata u brokuli (Brassica olearacea var. italica L.)

Tončica Paštar (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije