završni rad
Procjena unosa folata validiranim upitnikom o učestalosti unosa hrane i pića osoba s celijakijom

Vedrana Fontana (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za znanost o prehrani