završni rad
Inhibitori HMG-CoA reduktaze (statini) u prevenciji povišenog kolesterola

Ana Buterin (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane