završni rad
Utjecaj sastava hranjive podloge na rast i aktivnost bakterija mliječne kiseline

Ines Ivanuša (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada