završni rad
Utjecaj predtretmana pektolitičkim enzimima na iskorištenje i fizikalno-kemijske parametre soka šljive

Sanela Svetličić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća