završni rad
Utjecaj bakra na rast diploidnog i haploidnog soja kvasca Saccharomyces cerevisiae

Mateja Lozančić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama