diplomski rad
Utjecaj nezasićenih masnih kiselina na sastav lipoproteina u BL6 miša

Iva Radišić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane