diplomski rad
Određivanje arsena, kalija i mangana u podzemnoj vodi i vodi za piće

Ana Dragičević (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za analitičku kemiju