diplomski rad
Fizikalno-kemijska svojstva različitih vrsta meda

Manuela Paleščak (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji