diplomski rad
Određivanje udjela ukupnih fenola, flavonoida i antioksidacijske aktivnosti bagremovog meda

Katarina Gužvinec (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji