diplomski rad
Određivanje ukupnih fenola i antioksidacijske aktivnosti različitih vrsta meda

Sanda Topolovac (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji