diplomski rad
Utjecaj MnSO4×H2O na kinetiku alkoholne fermentacije i ugradnju mangana u biomasu kvasca Saccharomyces cerevisiae

Nikolina Kukić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca