diplomski rad
Funkcionalni i tehnološki aspekti pri odabiru probiotičkih starter kultura

Dana Mrvić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura