diplomski rad
Utjecaj djelomične defolijacije na polifenolni sastav i hlapljive komponente Malvazije istarske

Tina Maté (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo