diplomski rad
Utjecaj odabranih parametara na rast plijesni Aspergillus ochraceus i biosintezu okratoksina A

Alenka Smoković (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica