diplomski rad
Određivanje udjela ukupnih fenola i flavonoida te antioksidacijske aktivnosti bagremenovog meda

Nikolina Kovač (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji